Nikos Lavranos - Sekretarz Generalny EFILA - zadeklarował, że platforma ta ma na celu „zrównoważenie” dyskusji na temat arbitrażu inwestycyjnego, umożliwiając m.in. ustosunkowanie się do aktualnej medialnej krytyki tego mechanizmu rozwiązywania sporów. EFILA planuje również aktywność publikacyjną oraz informacyjną, w tym organizację sesji naukowych oraz dorocznych konferencji.

Członkowie i założyciele EFILA to: White & Case, Shearman & Sterling, Linklaters, Luther (Niemcy) oraz Mannheimer Swartling (Szwecja).

Z kolei rada doradcza federacji obejmuje: prawników korporacyjnych Shell, Sanofi oraz Achmea; fińskich, węgierskich oraz polskich prawników rządowych; przedstawicieli Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze, Międzynarodowego Trybunału ds. Roszczeń Iran-USA w Hadze oraz Międzynarodowej Izby Gospodarczej w Paryżu, a także przedstawicieli akademii (Loukas Mistelis, Queen Mary, University of London).