Do rozpatrywania skarg na czynności komorników nie są uprawnieni referendarze sądowi - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.

Z pytaniem prawnym do SN zwrócił się sąd rozpatrujący odwołanie od postanowienia referendarza, który zajmował się skargą na czynności pewnego komornika. Badając sprawę, sąd miał wątpliwości, czy referendarz sądowy w sądzie rejonowym jest uprawniony do orzekania w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach ze skargi na czynność komornika.

SN stwierdził, że art. 767 kodeksu postępowania cywilnego nie daje referendarzom sądowym takiego uprawnienia.