Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek o kontrolę zgodności z ustawą zasadniczą zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pisze o tym "Nasz Dziennik". Skargę do Trybunału skierują posłowie PiS prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi.

Jak dowiedział się "Nasz Dziennik", prace nad wnioskiem są na ukończeniu, a zarzuty wobec ustawy dotyczą niemal wszystkich istotnych zapisów, w tym samej definicji przemocy w rodzinie. W ocenie wnioskodawców jest ona zbyt rozbudowana.

Kolejne wątpliwości dotyczą trybu odbierania dzieci przez pracownika socjalnego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Według autorów wniosku ustawa daje pracownikowi socjalnemu zbyt duże uprawnienia, podczas gdy rodzina praktycznie nie ma prawa do odwołania się od decyzji sądu, ani poznania powodów odebrania im dzieci.

W sumie sformułowanych zostało osiem zarzutów konstytucyjnych. Wnioskodawcy będą chcieli, aby Trybunał rozpatrzył je w trybie pilnym.

Więcej na ten temat w "Naszym Dzienniku".