Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń w związku z epidemią przewiduje m.in. zniesienie pewnych ograniczeń dla zaszczepionych i ozdrowieńców, kwarantannę po przekroczeniu granicy, zakazy działalności, w tym obsługi stoków narciarskich.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został opublikowany w niedzielę w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, z planowanym terminem przyjęcia jeszcze w 2020 r.

Zgodnie z projektem, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 1 grudnia przewiduje się zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osoby takie będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.

Nie będą musiały trafiać na kwarantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną, albo po przekroczeniu granicy. Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - czyli osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przewiduje się wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych. Na razie nie zostały one sprecyzowane.

31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. przewiduje się wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Będzie obowiązywać zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.

Obowiązywać ma zakaz działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w zamkniętej przestrzeni, oraz "pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej". Zakaz ten dotyczy także obsługi stoków narciarskich oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego "stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego".

Planowane jest wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Technicznie osoby przekraczające granice przekazują informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę przewoźnikowi. Ten z kolei przekazuje je odpowiednim organom władzy.

Rozporządzenie ma ograniczyć też współzawodnictwo sportowe, zajęcia i wydarzeń sportowe wyłącznie do sportu zawodowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy i wydarzeń bez udziału publiczności.