16 czerwca o godz. 11 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (ul. Piotrkowska 63) odbędzie się konferencja z udziałem prezydent miasta Hanny Zdanowskiej poświęcona przeciwdziałaniu znikomej świadomości prawnej społeczeństwa.

W konferencji weźmie udział kobieta, która wskutek zaniechania odrzucenia spadku odziedziczyła długi po własnym ojcu. Okazały się być nimi jej własne alimenty od mężczyzny.

- Podobnych dramatycznych przypadków jest wiele. A są one spowodowane niestety brakiem podstawowej wiedzy prawniczej sporej części naszego społeczeństwa. Ludzie często tracą majątek całego życia, kiedy takich sytuacji można było uniknąć w prosty sposób. Liczne przypadki dotyczą zgubienia dokumentu tożsamości i nie zgłoszenia tego do urzędu, a stąd do tragedii już blisko, gdy ktoś inny weźmie kredyt na znaleziony dokument. To samo dotyczy podpisywania licznych umów i oświadczeń, bez dokładnego zapoznania się z ich treścią - wskazuje adwokat Jarosław Szymański, dziekan ORA w Łodzi.

ORA Łódź wspólnie z władzami miasta będzie więc apelować do Polaków o wykazywanie troski o swoje prawa.

- To pierwsza taka akcja w Polsce. Konferencja będzie początkiem działań mających na celu uświadomienie prawne społeczeństwa. Wraz z prezydent miasta planujemy więc akcję edukacyjną skierowaną do szkół, nauczycieli i uczniów, którzy jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności powinni nabyć elementarną wiedzę dotyczącą najważniejszych instytucji prawa. Rozpowszechnimy też opracowanie w którym zwrócimy uwagę na typowe pułapki prawne, w jakie wpadają Polacy z powodu swojej niewiedzy. Te informacje znajdą się też w broszurach i na plakatach umieszczonych w sądach. Zostanie też zaprezentowany portal informatyczny dla obywateli szukających pomocy prawnej – wymienia adwokat Piotr Kaszewiak, rzecznik prasowy ORA Łódź.

EMR