Pomysły będą oceniane w pięciu kategoriach, tj. pod względem innowacyjności, trwałości aktywizacji radców prawnych, łatwości upowszechniania efektów projektu i powielania jego rozwiązań oraz doświadczenia kluczowych osób zaangażowanych w jego realizację.

Oceniony zostanie także budżet. Premiowane będą w szczególności plany finansowe zakładające najlepszy stosunek zakładanych kosztów do przewidywanych efektów.

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie najlepszych projektów. Każda izba może złożyć tylko jedną aplikację.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja na adres: komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie OIRP w Warszawie.

PS/źródło:OIRP w Warszawie