Krajowa Rada Komornicza zawarła porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej. Jest to kolejny samorząd prawniczy, obok Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Notarialnej, który zaangażował się w projekt budowania świadomości prawnej wśród młodzieży.

W ramach programu komornicy poprowadzą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, lekcje prawa. Przedmiotem zajęć będą zagadnienia dotyczące postępowania egzekucyjnego.

- Udział komorników, jako osób posiadających praktyczną wiedzę w tym przedmiocie, przyniesie wymierne korzyści beneficjentom programu, gdyż z pierwszej ręki będą mogli uzyskać informacje dotyczące spraw związanych z egzekucją - mówi Michał Lewandowski z biura prasowego Krajowej Rady Komorniczej.

Reklama

Komornicy chcą przede wszystkim przekazać uczniom wiedzę prawniczą, przydatną w codziennych sytuacjach i nie ma przy tym znaczenia, że z problematyką egzekucji mogli oni nie mieć do tej pory styczności.

- Im szybciej młodzież pozna podstawy z zakresu egzekucji, tym większa szansa, że w dorosłym życiu uniknął negatywnych konsekwencji związanych z nieznajomością prawa w tym przedmiocie - tłumaczy Lewandowski.

KRK jest obecnie na etapie ustalania programu zajęć, ale już teraz zapewnia, że istnieje duże zainteresowanie ze strony komorników, aktywnością w ramach projektu.

- Samorząd nie ma żadnego problemu z osobami chętnymi do prowadzenia wykładów w ramach programu edukacji prawnej. Obserwujemy w tym zakresie duże zainteresowanie wśród naszych członków - przekonuje Michał Lewandowski.

Komornicy mają już za sobą pierwsze doświadczenia związane z udziałem w podobnych inicjatywach. Byli zaangażowani m.in. w spotkania ze studentami prawa w ramach Dni Edukacji Prawniczej czy zajęcia w szkołach gimnazjalnych. Teraz kolej na licealistów.