Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 kwietnia ocalił przed gilotyną niekonstytucyjności Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa Nr 45 z 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.

Stwierdzenia, że powyższy akt narusza ustawę zasadniczą, domagała się Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Prof. Lipowicz podkreślała we wniosku do Trybunału, że procedura wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest niejasna, a do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na tryb wyboru kandydatów.

TK nie utrącił zarządzenia, ale pod koniec ustnego uzasadnienia przyznał, że lepiej byłoby, gdyby tryb przygotowania czynności powoływania kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa był zapisany w akcie powszechnie obowiązującym - ustawie bądź rozporządzeniu, a nie zarządzeniu ministra (tak jak ma to miejsce w przypadku analogicznej procedury dotyczącej członków zarządu spółek Skarbu Państwa).