RPO zwraca uwagę, że osoby pokrzywdzone działaniem notariusza zostały pozbawione możliwości kontroli zasadności decyzji o odmowie wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy rada izby notarialnej lub minister sprawiedliwości uznają, że rejent nie popełnił przewinienia, ich działanie może ograniczyć się jedynie do zaniechania złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Nie jest przy tym wymagane wydanie postanowienia czy podjęcie stosownej uchwały, które mogłyby zostać zaskarżone przez osobę pokrzywdzoną. Co więcej prawo o notariacie nie określa nawet organu właściwego do rozpoznania takiego zażalenia.

Reklama

W ocenie rzecznika praw obywatelskich taki stan prawny budzi wątpliwości natury konstytucyjnej.

PS