Ochrona drzewostanu i zakaz jego prywatyzacji - to główne postulaty leśników i polityków. W Semie rozpoczęły się obchody 90. rocznicy powstania Lasów Państwowych.

W czasie uroczystości marszałek sejmu Ewa Kopacz podkreśliła, że lasy wymagają szczególnej, konstytucyjnej, ochrony. Marszałek liczy, że ta inicjatywa znajdzie potrzebną większość w Sejmie. Jej zdaniem w ustawie zasadniczej powinien znaleźć się zapis o zakazie przekształceń własnościowych Lasów Państwowych.
Minister Środowiska, Maciej Grabowski dodał, że rząd będzie popierał konstytucyjną ochronę lasów. W jego opinii taki zapis może „wzmocnić dobrą gospodarkę prowadzoną w lasach”.


Prace nad zapisaniem ochrony lasów w ustawie zasadniczej koordynuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Dyrektor instytucji Janusz Czerepko w rozmowie z IAR podkreśla, że projekt zmian w konstytucji jest już gotowy. Znajduje się w nim zapis o społecznym charakterze lasów oraz zakaz ich prywatyzacji. Zmiany, jak dodaje rozmówca Polskiego Radia są uzgodnione i przesłane wszystkim klubom parlamentarnym i merytorycznym komisjom w sejmie i senacie. Teraz więc zmianami zajmą się politycy.
Obchody 90. rocznicy powstania Lasów Państwowych będą trwały przez cały rok. Leśnicy przygotowali nie tylko sympozja i konferencje, ale także społeczne akcje takie jak Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.


W Polsce rośnie ponad 9 milionów hektarów lasów. Dzięki tak zwanej gospodarce leśnej utrzymuje się w kraju około 400 tysięcy osób.. Ten sektor gospodarki generuje 2 procent polskiego PKB.