Prokuratura proponuje, aby dla usprawnienia i skrócenia czasu trwania postępowań karnych zrezygnować z przesłuchiwania pokrzywdzonych, gdy nie jest to konieczne dla ustalenia faktów.

Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowanym przez Prokuraturę Generalną. Nad zmianami pracuje obecnie sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt prokuratury zakłada zmniejszenie liczby czynności procesowych poprzez ograniczenie prowadzonych przesłuchań do świadków pokrzywdzonych, których zeznania są konieczne dla prawidłowego ustalenia faktów sprawy.

Jak podkreśla prokuratura, obecna praktyka przesłuchiwania wszystkich osób pokrzywdzonych uniemożliwia szybkie pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy. Dotyczy to zwłaszcza przestępstw przeciwko mieniu i bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, w których pokrzywdzone bywają tysiące osób, takich jak sprawy wyłudzeń dokonanych przez parabanki i piramidy finansowe. W podobnym przypadkach przedłużające się postępowanie nie tylko oddala moment prawomocnego rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej, ale także ugruntowuje społeczne przekonanie o nieefektywności wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem Prokuratury Generalnej dzięki ograniczeniu czynności procesowych postępowania karne będą krótsze, akta oskarżenia będą szybciej trafiły do sądów, spadnie ryzyko przedawnienia czynu, a Skarb Państwa poniesie niższe koszty.