Funkcjonujący od 1 marca taryfikator, przewidujący podwyżkę opłat m.in. za sporządzenie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki (z 3,69 zł do 20 zł) uderzył przede wszystkim w kancelarie prawne. To dla nich, z przyczyn formalno-dowodowych, ważny jest dokument, potwierdzający datę nadania pisma.

„Spółka po uwagach od klientów, którzy najczęściej korzystają z tych rozwiązań, podjęła decyzję o zawieszeniu nowego cennika. Jednocześnie Poczta Polska spotka się m.in. z przedstawicielami środowisk prawniczych, by wysłuchać ich opinii na temat usług pocztowych i potrzeb, jakie mają względem operatora wyznaczonego” - czytamy na stronie operatora.

Decyzja zapadła po publikacji tekstu: Poczta Polska uderza w prawników