Podczas 94 posiedzenia Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, 27 lutego 2014 r. w Brukseli, wybrano nowe władze tego niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych i prywatności na dwuletnią kadencję.

Na stanowisko Przewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 powołano przewodniczącą francuskiego organu ochrony danych (CNIL) panią Isabelle Falque-Pierrotin. Wiceprzewodniczącymi zostali pan dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz pan Gérard Lommel, przewodniczący luksemburskiego organu ochrony danych.

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana w skrócie Grupą Roboczą Art. 29, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym