Pod enigmatycznym pojęciem "przestrzeń wymiaru sprawiedliwości" kryją się takie instytucje jak sądy, prokuratury, więziennictwo, organy ścigania ale i samorządy czy organizacje pozarządowe. W opinii sygnatariuszy takie ujęcie ma zapewnić systemowość spojrzenia na reformy w tym obszarze.

- Koniecznością stało się wypracowanie konsensusu wśród instytucji i grup istniejących w przestrzeni sprawiedliwości, takiego, który pozwoli na wytyczenie priorytetów działalności i jasnej ścieżki rozwoju mówił podczas konferencji prasowej Marek Biernacki.

Z kolei Andrzej Seremet podkreślał, że prawa obywateli będą wyznaczać kierunek dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację założeń strategii.

Do najistotniejszych celów porozumienia należeć będzie uporządkowanie istniejących i planowanie przyszłych projektów składających się na reformy oraz zapewnienie ich ciągłości, a także stworzenie podstawy do skutecznego ubiegania się o środki na realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Duży nacisk strategia kładzie także usprawnienie instytucji przestrzeni sprawiedliwości w oparciu o różne kryteria.

Prace nad strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości trwały prawie dwanaście miesięcy - rozpoczęły się w marcu 2013r.

PS