Rząd planuje zmienić zasady wpisywania do ewidencji przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy jednoosobowe i jednocześnie są wspólnikami
Ministerstwo Gospodarki wprowadza ostatnie poprawki do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Najwięcej problemów wywołuje uregulowanie praw i obowiązków wspólników spółek cywilnych, szczególnie tych, którzy prowadzą również jednoosobowe firmy. Obowiązujące przepisy powodują, że przy prowadzonej na kilku płaszczyznach działalności często dochodzi do paradoksów. Na przykład przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności w jednej z form i nie wznowił jej po 24 miesiącach, zostaje wykreślony z CEIDG, mimo że de facto dalej działa w innych, niezawieszonych formach.