Rząd planuje zmienić zasady wpisywania do ewidencji przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy jednoosobowe i jednocześnie są wspólnikami
Ministerstwo Gospodarki wprowadza ostatnie poprawki do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Najwięcej problemów wywołuje uregulowanie praw i obowiązków wspólników spółek cywilnych, szczególnie tych, którzy prowadzą również jednoosobowe firmy. Obowiązujące przepisy powodują, że przy prowadzonej na kilku płaszczyznach działalności często dochodzi do paradoksów. Na przykład przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności w jednej z form i nie wznowił jej po 24 miesiącach, zostaje wykreślony z CEIDG, mimo że de facto dalej działa w innych, niezawieszonych formach.
– Co najmniej 80 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowało działalność w CEIDG tylko po to, żeby prowadzić ją wyłącznie w ramach umowy spółki cywilnej – szacuje Marcin Szokalski, ekspert w Ministerstwie Gospodarki.
Procedura rejestracji jest następująca: najpierw należy uzyskać wpis do CEIDG i status przedsiębiorcy, potem podpisać umowę i zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym, a następnie znów dokonać formalności w CEIDG, zgłaszając zmiany treści wpisu.
– Nieuzasadnione jest wymaganie od przedsiębiorcy, aby samodzielnie aktualizował wpis w CEIDG w tym zakresie – uważa Sebastian Christow, radca ministra w resorcie gospodarki.
– Z kolei urzędy skarbowe często oczekują od wspólników, aby już na etapie rejestracji działalności w CEIDG zawierali w firmie zwrot wskazujący na prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej. Jednak system rejestracji nie daje takiej możliwości, bo następuje blokada pola 25 we wniosku o wpis do CEIDG – dodaje Marcin Szokalski.
Zdaniem Sebastiana Christowa obecnie przepisy trzeba zmienić i katalog danych podlegających wpisowi do ewidencji rozszerzyć o nazwę spółki i adresy wykonywania działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oraz doprecyzować – o daty dla poszczególnych form – co oznacza informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności.
– Dzięki takim zmianom na podstawie CEIDG i KRS można będzie uzyskać pełny obraz zarejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce, adekwatny do REGON – dodaje Sebastian Christow.
Podczas prac wskazano też na konieczność zmiany zasad wykreślania z urzędu przedsiębiorcy z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności. Zdarza się, że przedsiębiorcy wprawdzie zgłaszają do CEIDG np. zawieszenie funkcjonowania w formie s.c., ale nie dopełniają tego obowiązku wobec GUS, ZUS, KRUS i urzędu skarbowego. Nowelizacja zakłada więc, by organy te dostawały taką informację automatycznie.

200 tys. spółek cywilnych funkcjonuje w Polsce

Sprawdź, kiedy możesz zawiesić działalność gospodarczą i jakie są tego konsekwencje >>