Michał Królikowski/ fot. Wojtek Górski / DGP
Stanisław Dąbrowski/ fot. Wojtek Górski / DGP

1. Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości, awans z pozycji 2 .

Prawdziwa twarz resortu sprawiedliwości. Wrogów mu nie brakuje, ale nawet jego najgorliwsi oponenci przyznają, że jest wybitnym prawnikiem i niewiarygodnie skutecznym legislatorem.

Paweł Wojtunik/ fot. Marcin Kaliński / DGP

1. honorowe Stanisław Dąbrowski, I prezes Sądu Najwyższego.

Człowiek bez skazy pod względem merytorycznym i relacji międzyludzkich. Był trzynastym I prezesem Sądu Najwyższego i nikogo nie trzeba przekonywać, że jednym z najwybitniejszych.

Krzysztof Kwiatkowski/ fot. Wojtek Górski / DGP

2. Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pierwszy raz w rankingu.

Jego pozycję trudno przecenić. Centralne Biuro Antykorupcyjne, którym kieruje, jednym tylko śledztwem jest w stanie wstrząsnąć polską sceną polityczną. On sam utrzymuje dystans do polityki.

3. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, w zeszłym roku niesklasyfikowany.

Pokazał, że jest niezatapialny. Z mało znaczącej pozycji przewodniczącego sejmowej komisji wskoczył na fotel prezesa NIK. I od razu zaczął wprowadzać własne porządki.4. Maciej Bobrowicz, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, awans z pozycji 9.

5. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, awans z pozycji 23.

6. Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki, pierwszy raz w zestawieniu.

7. Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pierwszy raz w rankingu.

8. Marek Biernacki, minister sprawiedliwości, pierwszy raz w rankingu.

9. Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska, awans z pozycji 12.

10. Antoni Górski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, spadek z pozycji 4.

11. Piotr Waglowski, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, spadek z pozycji 1.

12. Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, awans z pozycji 16.

13. Maciej Strączyński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, spadek z pozycji 6.

14. Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, awans z pozycji 22.

15. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, awans z pozycji 17.

16. Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, pierwszy raz w zestawieniu.

17.Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ „Solidarność” w zakresie prawa pracy, spadek z pozycji 15.

18. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spadek z pozycji 7.

19. Edward Zalewski, Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury, awans z pozycji 33.

20. Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej, pierwszy raz w rankingu.

21.Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, spadek z pozycji 11.

22. Irena Lipowicz, Rzecznik praw obywatelskich, spadek z pozycji 20.

23. Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, spadek z pozycji 14.

24. Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, awans z pozycji 46.

25. Krzysztof Łaszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta ds. prawno-ustrojowych, pierwszy raz w rankingu.

26. Piotr Zientarski, senator, pierwszy raz w rankingu.

27. Andrzej Zoll, wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, spadek z pozycji 5.

28. Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, spadek z pozycji 25.

29. Wojciech Sadrakuła, prokurator Prokuratury Generalnej, pierwszy raz w rankingu.

30. Anita Gwarek, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, awans z pozycji 31.

31. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pierwszy raz w rankingu.

32. Adam Szejnfeld, poseł PO, pierwszy raz w rankingu.

33. Krzysztof Pietrzykowski, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, pierwszy raz w rankingu.

34. Lech Gardocki, były I prezes Sądu Najwyższego, wykładowca na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy raz w rankingu.

35. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, awans z pozycji 36.

36. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, spadek z pozycji 21.

37. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w zeszłym roku niesklasyfikowany.

38. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w zeszłym roku niesklasyfikowany.

39. Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, pozycja bez zmian.

40. Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej, pierwszy raz w rankingu.

41. Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji „Panoptykon”, awans z pozycji 45.

42. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pierwszy raz w rankingu.

43. Mikołaj Pietrzak, adwokat, przewodniczący komisji praw człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, pierwszy raz w rankingu.

44. Stefan Płażek, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy raz w rankingu.

45. Andrzej Seremet, prokurator generalny, spadek z pozycji 3.

46. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszy raz w rankingu.

47. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, spadek z pozycji 13.

48. Tadeusz Ereciński, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej, spadek z pozycji 28.

49. Monika Gładoch, radca prawny, ekspert Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, wykładowca na UKSW, spadek z pozycji 47.

50. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, były wiceminister finansów, pozycja bez zmian.

Kto został sklasyfikowany trzy razy z rzędu, a kto pojawił się w zestawieniu tylko raz, i w którym roku? Zobacz poprzednie edycje rankingu z lat 2012 i 2013.

Ranking DGP 50 najbardziej wpływowych prawników.