Firma Algonquin zapłaciła za krakowski hotel, który nadal będzie zarządzany pod marką Sheraton, 38 mln EUR. To pierwszy hotel w Europie Środkowej, który kupiła francuska firma. Zakup krakowskiego hotelu to jedna z największych transakcji na rynku hotelarskim w Europie Środkowo-Wschodniej mijającego roku.

Asysta kancelarii obejmowała doradztwo prawne oraz podatkowe. W transakcji należało uwzględnić porządek prawny 5 krajów (Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii i Belgii). W negocjacjach brało udział 11 kancelarii, 4 firmy doradcze i 2 banki.

Położony naprzeciwko Wawelu hotel został otwarty w 2004 roku. To jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Polsce. Na 7 piętrach, rozmieszczonych jest 232 pokoje, bary i restauracja, centrum konferencyjne i wypoczynkowe.

- Projekt był szczególnie złożony z uwagi na ilość zaangażowanych podmiotów oraz mnogość jurysdykcji. Nabycie hotelu – jednego z najlepszych w Polsce – związane było z istotną restrukturyzacją finansową uczestników transakcji, co powodowało konieczność uwzględnienia całego szeregu czynników i zmieniających się dynamicznie okoliczności. A wszystko to następowało w pięciu jurysdykcjach, co wymagało skoordynowania działań międzynarodowego i multidyscyplinarnego zespołu. Wpłynęło to znacząco na komplikację oraz czasochłonność procesu mówi Bartosz Marcinkowski, prowadzący projekt ze strony kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Projektem kierowali Bartosz Marcinkowski, Partner w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Magdalena Skowrońska, Partner w Praktyce Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, a w składzie zespołu doradzającego klientowi byli: Paulina Armada-Rudnik, Rafał Surowiec, Sylwia Kuca, Joanna Wierzejska (Szef Praktyki Podatkowej DZP), Krzysztof Dyba, Tomasz Kalicki, Marcin Kuliński, Krzysztof Strzęboszewski, Lech Żyżylewski (Szef Praktyki Nieruchomości DZP) i Anna Okła-Woźniak. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający.