Poczta Polska wciąż czeka na rozpoznanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącej obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Polską Grupę Pocztową. Opublikowana dziś decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczyła jedynie pobocznego postępowania tj. wniosku o zabezpieczenie roszczeń Poczty Polskiej. To rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania w sprawie ze skargi PP, poinformowała Poczta w komunikacie.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, który rozpoznaje skargę Poczty Polskiej S.A. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia tzw. przetargu pocztowego oddalił żądania Poczty Polskiej wstrzymania wykonywania umów zawartych przez PGP S.A. ze Skarbem Państwa na doręczanie korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Ponadto Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że unieważnienie ww. umów jest niemożliwe. Z brakiem możliwości unieważnienia tychże umów zgodził się również pełnomocnik Poczty Polskiej S.A. w złożonym w sądzie piśmie.

„W aktach sprawy brak jest zwrotki potwierdzającej datę odbioru przez Pocztę Polską wyroku KIO wysłanego za pomocą Poczty Polskiej 20 grudnia 2013 r. Brak ten uniemożliwia stwierdzenie, czy Poczta Polska wniosła skargę w terminie. Przypominamy, że to Poczta Polska zobowiązana jest doręczać zwrotki od pism nadanych w grudniu-dochodzi do nas wiele sygnałów, że Poczta Polska tego nie robi. Niejednokrotnie dzieje się tak również w sprawach, w których Poczta Polska sama jest stroną” – informował media dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

Odwołano sprawy, bo nie doręczono wezwania >>