Ogólnym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania polskiego systemu sądownictwa oraz wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 roku, m.in. poprzez uporządkowanie spraw związanych z nadzorem administracyjnym.

Nowelizacja ma za zadanie kompleksowo uregulować kwestie ustrojowe sądów, w tym upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych, a także zmian w organizacji sądów.

Kolejne zagadnienia podejmowane w projekcie to zmiany sposobu podejmowania uchwał przez zgromadzenie sędziów sądu apelacyjnego i zgromadzenie sędziów okręgu, doprecyzowanie przepisów o zewnętrznym nadzorze administracyjnym i określenie uprawnień ministra sprawiedliwości dotyczących usuwania rozbieżności w wykładni prawa.

Resort sprawiedliwości zakłada także m.in. zmianę przepisów dotyczących powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków pomiędzy prezesa sądu i dyrektora sądu, zmianę zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczenie okresu delegowania do ministerstwa sprawiedliwości oraz wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym.