Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych. W 2016 roku rząd chce nałożyć na nie stałą daninę w wysokości 2 procent przychodów.

W tym i w przyszłym roku rząd przejmie z kont Lasów po 800 milionów złotych. Znakomita większość tych środków - po 650 milionów w 2014 i 2015 roku - zasili program budowy dróg lokalnych.

Premier podkreślał, że w tym roku na drogi lokalne rząd przeznaczy jedynie 250 milionów złotych. Dlatego środki z Lasów Państwowych będą ważnym dodatkowym wsparciem.

Szef rządu zwrócił uwagę, że ten i przyszły rok może być trudny dla leśników ze względu na wysokość przejętych przez rząd środków. Od 2016 roku rząd wprowadzi stałą daninę Lasów Państwowych na rzecz państwa - będzie to 2 procent ich przychodów, a więc około 100-150 milionów złotych rocznie. Rząd zastrzega, że w przyszłym roku może skorygować daninę. Od 2016 roku będzie mógł to robić minister środowiska.