Jak informuje UOKiK wyrok dotyczy decyzji Urzędu z kwietnia 2012 roku. Wtedy sąd uznał, że klienci pobieraczek.pl dostawali wiadomości sugerujące, że popełnili przestępstwo, chociaż tylko sąd może o tym orzec.

"Nawet hipotetyczne straszenie konsumenta o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest niezgodne z prawem. Przedsiębiorcom nie wolno zastraszać konsumentów, wymuszać na nich płatności oraz wprowadzać ich w błąd.To kolejna wygrana przez UOKiK sprawa związana z portalem pobieraczek.pl" - czytamy w oświadczeniu UOKiK.

W marcu Sąd Apelacyjny uznał, że właściciele serwisu wprowadzali klientów w błąd, zgadzając się z prezesem UOKiK i podtrzymując karę
215 960 zł. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. (XVII AmA 76/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.