Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą - orzekł Sąd Najwyższy. Jak uzasadnił, Ślązaków nie można uznać za odrębny naród, a nazwa stowarzyszenia może wprowadzać w błąd co do tej kwestii.

"Szanując przekonanie części Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury i regionalnej gwary, nie można jednak zaakceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje" - oświadczył Sąd Najwyższy. Jak dodał, dążenie do uzyskania autonomii i poczucia pełnego władztwa osób "narodowości śląskiej" na terenie Śląska należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego, co jest sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 3 Konstytucji RP.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Opolu, uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 7 września 2012 i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej powstało w Opolu w 2011 roku. Wśród celów statutowych ma między innymi "rozbudzanie i ugruntowywanie świadomości narodowej Ślązaków".

IAR/dw/magos