OGNIVO to aplikacja internetowa, która umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji pomiędzy uczestnikami systemu rozliczeniowego ELIXIR i EuroELIXIR oraz instytucji uprawnionych do uzyskiwania informacji o klientach banku. Obecnie z systemu udostępnionego w marcu 2007 r. korzysta 48 banków komercyjnych, ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne i komornicy sądowi.Twórcą i operatorem aplikacji jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.

- To pierwsze i jedyne takie rozwiązanie na rynku - podkreśla Tomasz Jończyk, dyrektor linii biznesowej rozliczenia w KIR S.A.

System składa się ze specjalnych modułów, z których najnowszy, dedykowany sądom i prokuraturom wchodzi właśnie w fazę pilotażu, a jego pierwszymi użytkownikami będą Prokuratora Apelacyjna w Krakowie oraz 10 banków. Pozwoli on organom sprawiedliwości pozyskiwać dane chronione tajemnicą bankową, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego. Są to informacje m.in. o posiadaniu konta w danym banku i wysokości jego salda.

Zobacz: Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych

Aplikacja umożliwi organom wymiaru sprawiedliwości przesyłanie elektronicznych zapytań do banków, w celu pozyskiwania informacji o klientach wobec których prowadzone jest postępowanie. Prokuratury i sądy do tej pory takie zapytanie składały papierowo i przesyłały pocztą.

- Pozyskiwanie informacji tradycyjną drogą papierową nie tylko wydłuża procesy, lecz także generuje dodatkowe koszty związane z obsługą zapytań- mówi Krzysztof Wójcik, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. – Dzięki OGNIVO mamy szansę zwiększyć efektywność naszej pracy i przyspieszyć zamknięcie wielu spraw. Obok możliwości usprawnienia działań widzimy w tej aplikacji także szansę na znaczną redukcję kosztów, związanych z obsługą administracyjną prowadzonych postępowań - dodaje.

Szacuje się, że od momentu wystawienia przez prokuratora żądania wydania informacji do jego zrealizowania przez bank, średnio upływa miesiąc. Jak zapewniają pomysłodawcy dzięki OGNIVO czas ten zostanie zredukowany do kilku dni.

Krajowa Izba Rozliczeniowa uruchomi usługę przeznaczoną dla sądów i prokuratur w połowie czerwca i od tego czasu moduł będzie testowany przez kolejnych 12 miesięcy.

Paulina Szewioła

Zobacz także:

WSA: Policja musi udostępnić dane z GPS