Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystosował wystąpienie do Generalnego Inspektora Policji, Andrzeja Matejuka, w sprawie omyłek policyjnych, a konkretnie przeszukania przez funkcjonariuszy CBŚ mieszkania zajmowanego przez starsze małżeństwo.

Impulsem dla wystąpienia Rzecznika była publikacja w gazecie „Polska”, z dnia 20 października 2010 r. RPO podjął z urzędu sprawę dotyczącą przeszukania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego mieszkania w K. zajmowanego przez starsze małżeństwo, w którym to mieszkaniu, jak wynikało z informacji operacyjnych, mógł przebywać niebezpieczny przestępca.

Brutalne przeszukanie

Akcja z udziałem grupy szturmowej została przeprowadzona w sposób brutalny, o godz. 6.00 z zastosowaniem procedur obowiązujących w takich przypadkach. Wkrótce jednakże okazało się, iż wejścia do mieszkania dokonano przez pomyłkę. Podjęte przez funkcjonariuszy Policji działania spowodowały ogromny stres u właścicieli mieszkania, osób starszych i schorowanych. W sprawie tej Rzecznik otrzymał z Sądu Rejonowego w R. odpis postanowienia wydanego po rozpoznaniu zażalenia właścicielki mieszkania na postanowienie prokuratora o przeszukaniu. Z ustaleń Sądu wynikało, między innymi, że przeszukanie pomieszczeń nastąpiło w wyniku błędnych ustaleń funkcjonariuszy Policji. Pomyłka wynikała z braku wnikliwej i rzetelnej analizy materiału dowodowego oraz braku nadzoru i właściwej weryfikacji danych ze strony przełożonych funkcjonariuszy, jak również nadzorującego Prokuratora. Samo ustalenie prawidłowego miejsca pobytu poszukiwanego nie nastręczało zbytnich trudności. Do RPO nadsyłane są skargi, w których wnioskodawcy nadal wskazują na
nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji w tej kategorii spraw.

Weryfikacja adresów

W ocenie Rzecznika istnieje generalny problem konieczności dokładniejszej weryfikacji adresów i miejsc, w których planowane są czynności związane z przeszukaniem pomieszczeń i zatrzymaniem osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością. Rzecznik postuluje podjęcie działań mających na celu bardziej precyzyjne rozpoznanie miejsc tego rodzaju czynność, co pozwoliłoby uniknąć nieprawidłowości, które w rażący sposób godzą w podstawowe prawa obywateli. Rzecznik podkreśla również niezbędność rozważenia podjęcia działań zmierzających do ułatwienia uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania przez osoby pokrzywdzone w wyniku policyjnych pomyłek.

Zobacz także:

Ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta

PZPN ukarany za uprzywilejowanie Canal+ w uzyskaniu licencji na transmisje rozgrywek ligowych

RO/ źródło: RPO