Dzięki wyborowi polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Michała Serzyckiego na wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 zwiększyła się liczba Polaków zasiadających we władzach unijnych instytucji.

Wybór był możliwy dzięki pozycji, jaką GIODO zyskał wśród rzeczników ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowowschodniej, kontynuując zainicjowane w roku 2001 cykliczne ich spotkania.

Zdobycie poparcia umożliwiającego ubieganie się o to jedno ze znaczących unijnych stanowisk związanych z ochroną danych osobowych to duży sukces, zważywszy że w skład Grupy Roboczej wchodzą: po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Ponieważ Grupa Robocza powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, w skrócie nazywana jest Grupa Roboczą Art. 29. Stanowi ona niezależny organ doradczy Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych i prywatności.

Do najważniejszych spraw, którymi w ostatnim okresie zajmowała się Grupa Roboczą Art. 29, należą:

  • przetwarzanie danych osobowych przez portale społecznościowe,
  • wykorzystywanie przez wyszukiwarki cyfrowych śladów, jakie pozostawiają ich użytkownicy,
  • ochrona danych osobowych dzieci,
  • wykorzystywanie informacji zawartych w europejskim systemie informacji dotyczących pasażerów (tzw. PNR) do celów egzekwowania prawa,
  • przekazywanie informacji bankowych gromadzonych w systemie SWIFT do USA,
  • ochrona danych osobowych związanych z identyfikacją za pomocą fal radiowych (RFID).

Na stanowisko Przewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 wybrano Przewodniczącego holenderskiego organu ochrony danych pana Jacoba Kohnstamma. Drugim Wiceprzewodniczącym został Dyrektor Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pan Artemi Rallo Lombarte.

GIODO