Otwarta część zjazdu była pretekstem do poruszenia najbardziej emocjonujących dla prokuratury tematów.

– Najważniejsze sprawy w rozpoczynającej się kadencji to prace nad prawem o prokuraturze i aktami wykonawczymi z uwzględnieniem noweli do kodeksu postępowania karnego – deklaruje Jacek Skała, nowy szef związku.

Podkreśla, że w tym kontekście za bardzo cenną należy uznać deklarację I zastępcy prokuratora generalnego o konieczności współpracy ze związkiem.

– Są takie kwestie, w których mamy różne poglądy, ale jest także wiele sfer, w których powinniśmy ściśle współpracować. Jeśli tego nie zrobimy, to zarówno nasze działania, jak i działania związku będą nieskuteczne – mówił Marek Jamrogowicz.

W jego ocenie proponowany nowy model procesu wbrew intencjom projektodawców nie przyspieszy postępowań. Na pewno dołoży prokuratorom obowiązków związanych z aktywnością na sali sądowej.

– Każdy z nas, prokuratorów, zastanawia się, jaki będzie procent uniewinnień w nowym procesie. Jak wówczas będzie postrzegana prokuratura – dodawał prok. Jamrogowicz.

Wskazywał, że prokurator generalny zwrócił się już do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o ujęcie tematów związanych z nowelizacją w programie szkoleń. PG zastawia się także, jak dostosować strukturę organizacyjną prokuratury do proponowanych zmian.

– Nie ma jednego prostego rozwiązania. Hasłem „wszyscy na pierwszą linię” niczego nie załatwimy. Zastanawiamy się nad zmianami legislacyjnymi w tym zakresie – deklarował przedstawiciel PG.

Wciąż ważą się jednak losy wynagrodzeń prokuratorów. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów nie przyjął projektu nowego prawa o prokuraturze. RCL wycofał uwagi dotyczące właściwości prokuratur okręgowych. Trwa jednak spór między ministrem sprawiedliwości a ministrem finansów.

– Prokurator generalny stanowczo podkreśla, że nie widzi żadnego powodu różnicowania wynagrodzeń prokuratorów i sędziów – informował I zastępca PG.

– W obecnej kadencji musimy się skupić też nad płacami administracji. To sprawa priorytetowa. Następny problem to poprawa przestrzegania prawa pracy – podkreśla Jacek Skała.

DGP sprawował patronat medialny nad wydarzeniem.