Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPP) ma nowe władze. Podczas VII Krajowego Zjazdu Delegatów (20–23 listopada) na nowego szefa związku wybrano krakowskiego prokuratora Jacka Skałę, dotychczasowego zastępcę przewodniczącego. Wiceprzewodniczącymi związku wybrani zostali prokurator Mariusz Gózd i Barbara Chrobak. Gośćmi zjazdu byli m.in. Marek Jamrogowicz, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, i Mariusz Chudzik, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury.
Otwarta część zjazdu była pretekstem do poruszenia najbardziej emocjonujących dla prokuratury tematów.
– Najważniejsze sprawy w rozpoczynającej się kadencji to prace nad prawem o prokuraturze i aktami wykonawczymi z uwzględnieniem noweli do kodeksu postępowania karnego – deklaruje Jacek Skała, nowy szef związku.
Podkreśla, że w tym kontekście za bardzo cenną należy uznać deklarację I zastępcy prokuratora generalnego o konieczności współpracy ze związkiem.
– Są takie kwestie, w których mamy różne poglądy, ale jest także wiele sfer, w których powinniśmy ściśle współpracować. Jeśli tego nie zrobimy, to zarówno nasze działania, jak i działania związku będą nieskuteczne – mówił Marek Jamrogowicz.
W jego ocenie proponowany nowy model procesu wbrew intencjom projektodawców nie przyspieszy postępowań. Na pewno dołoży prokuratorom obowiązków związanych z aktywnością na sali sądowej.
– Każdy z nas, prokuratorów, zastanawia się, jaki będzie procent uniewinnień w nowym procesie. Jak wówczas będzie postrzegana prokuratura – dodawał prok. Jamrogowicz.
Wskazywał, że prokurator generalny zwrócił się już do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o ujęcie tematów związanych z nowelizacją w programie szkoleń. PG zastawia się także, jak dostosować strukturę organizacyjną prokuratury do proponowanych zmian.
– Nie ma jednego prostego rozwiązania. Hasłem „wszyscy na pierwszą linię” niczego nie załatwimy. Zastanawiamy się nad zmianami legislacyjnymi w tym zakresie – deklarował przedstawiciel PG.
Wciąż ważą się jednak losy wynagrodzeń prokuratorów. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów nie przyjął projektu nowego prawa o prokuraturze. RCL wycofał uwagi dotyczące właściwości prokuratur okręgowych. Trwa jednak spór między ministrem sprawiedliwości a ministrem finansów.
– Prokurator generalny stanowczo podkreśla, że nie widzi żadnego powodu różnicowania wynagrodzeń prokuratorów i sędziów – informował I zastępca PG.
– W obecnej kadencji musimy się skupić też nad płacami administracji. To sprawa priorytetowa. Następny problem to poprawa przestrzegania prawa pracy – podkreśla Jacek Skała.

DGP sprawował patronat medialny nad wydarzeniem.