Komisja Europejska wniosła pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy sprzecznych z unijnym prawem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Unijna dyrektywa o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zawiera wykaz powodów, które mogą prowadzić do wykluczenia z rynku zamówień publicznych.

Zasady, które stosuje Polska, na tej liście jednak nie figurują. Zgodnie z polską ustawą, o udzielenie zamówień nie mogą starać się podmioty gospodarcze, które zawiniły realizując wcześniejsze zamówienia lub z którymi rozwiązano umowę z powodu błędów, za które same ponoszą odpowiedzialność. Automatyczne wykluczenie stosuje się także w przypadkach, w których podmiot nie działał celowo czy niestarannie.

Według Komisji Europejskiej, jest to niezgodne z unijną dyrektywą. Przed skierowaniem sprawy do Trybunału Komisja wysłała do Polski formalne wezwanie do zmiany przepisów, ale odpowiedź Warszawy okazała niesatysfakcjonująca. „Została co prawda wprowadzona jedna zmiana w polskich przepisach, ale nie rozwiązała ona problemu, na który zwróciliśmy uwagę. Dopóki to nie nastąpi, polskie prawo będzie sprzeczne z prawem unijnym” - powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Komisji Europejskiej Antoine Colombani. W grudniu zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w podobnej sprawie, w którym zgodził się ze stanowiskiem Komisji.