Wycofa się senior...

Aby skutecznie odstąpić od umowy, będzie musiał złożyć oświadczenie według wzoru, jaki otrzymał przy jej zawieraniu. Wystarczy, że wyśle je przed upływem trzydziestodniowego terminu. Jednak w ciągu kolejnych 30 dni będzie musiał zwrócić pobrany kredyt wraz z odsetkami naliczonymi od dnia udostępnienia mu środków. Instytucja kredytująca nie będzie mogła żądać od niego żadnych dodatkowych opłat, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów, jakie w wyniku wykonania umowy poniosła na rzecz organów administracji oraz opłat notarialnych.