Nowe karty parkingowe będą wydawane jedynie osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają istotne trudności w poruszaniu się. Karta będzie wydawana raz na pięć lat, a nie bezterminowo, jak to jest obecnie. Za odstąpienie karty innej osobie grozić będzie grzywna w wysokości 2 tysięcy złotych. Powstanie też centralna ewidencja kart parkingowych jako element nowego CEPIK-u, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustawa określa też minimalną liczbę miejsc parkingowych zarezerwowanych wyłącznie dla pojazdów z kartą. Ma nie być problemów z ochroną danych osobowych. Poseł Plura powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że nowa karta będzie spełniała wszystkie wymogi określone ustawą o ochronie danych osobowych. Zdjęcie na niej będzie widoczne jedynie w zarysie dopuszczonym przez prawo. Dane osobowe będą zakodowane. Policja lub straż miejska po odczytaniu kodu zweryfikują użytkownika karty korzystając z centralnego rejestru. I wtedy będziemy wiedzieć, że karta należy do Jana Kowalskiego a nie pani Kowalskiej - podkreśla. 

Ustawę musi jeszcze rozpatrzyć Senat.