Publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnych organów RP o charakterze zbiorowym, czyli np. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego – nie będzie karane. Natomiast organy jednoosobowe, np. policjanci, nauczyciele, będą chronione na zasadach identycznych, jak inni funkcjonariusze publiczni i na podstawie przepisów dotyczących wszystkich obywateli.

Obecnie istnieje przepis przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osoby, która publicznie znieważyła lub poniżyła organ konstytucyjny RP. Powodem uchylenia tego przepisu jest powszechne uznanie prawa do krytyki organów demokratycznego państwa i pełnego wyrażania poglądów na temat ich funkcjonowania.

Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa wymaga, aby granice dopuszczalnej krytyki dotyczące polityków były szersze niż w przypadku osób prywatnych. Wolność wypowiedzi w sprawach publicznych nie może być naruszana. Interes państwa wymaga prowadzenia nieskrępowanej, otwartej debaty politycznej.

Zmieniona regulacja ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.