Nie cena, a jakość powinna decydować o wyborze najlepszej oferty w przetargu. Tak uznała Platforma Obywatelska. Klub przygotował projekt zmian w prawie o zamówieniach publicznych.

Podczas konferencji prasowej szef klubu Rafał Grupiński przekonywał, że proponowane zmiany to realizacja postulatów przedsiębiorców, samorządowców i związków zawodowych.

Maria Janyska mówiła, że największym problemem, z jakim chce się zmierzyć Platforma jest powszechne nadużywanie kryterium cenowego. Powoduje to - przekonuje posłanka - problemy z uzyskiwaniem właściwej jakości i konkurencyjności zamówienia publicznego. Zamawiający będzie miał obowiązek stosowania w ramach zamówienia publicznego także innych kryteriów niż cena - wyjaśnia. Chodzi o koszty pracy. W przypadku istotnych społecznie inwestycji, zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy, czy podwykonawcy, by pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Poseł Adam Szejnfeld dodaje, że w projekcie jest nie tylko mowa o kryteriach wyboru oferentów. Podwyższony ma być próg kwotowy zobowiązujący do stosowania prawa zamówień publicznych.

Dzisiaj w Polsce jest to 14 tysięcy euro - przypomina. W ocenie Szejnfelda, przygotowana przez PO zmiany w prawie o zamówieniach publicznych to rewolucja.