Odblaski tak, ale nie pod przymusem i nie tak szybko jak uchwalił Sejm. W Senacie odbyła się debata nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza obowiązek noszenia przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym po zmierzchu.

W trakcie debaty senator Łukasz Abgarowicz z PO zgłosił poprawkę, by bezwzględny obowiązek noszenia odblasków zamienić na zalecenie ich noszenia. W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wyjaśnił, że intencją jego poprawki jest to, by nieposiadanie odblasku nie było wykroczeniem drogowym, które prowadzi do rozłożenia winy w razie wypadku. Chodzi też o to, by złamanie nakazu nie było drogą do unikania wypłaty pieszemu odszkodowania ze strony firm ubezpieczeniowych - powiedział ukasz Abgarowicz.

Senator PiS Marek Martynowski zgłosił poprawkę, by obowiązek noszenia odblasków dotyczył wyłącznie pieszych idących poboczem drogi krajowej i wojewódzkiej. Zdaniem senatora, ustawa nie powinna dotyczyć dróg powiatowych i gminnych. Od przyjęcia tej poprawki PiS uzależnia poparcie dla ustawy.

Kolejna poprawka dotyczy wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów. Wszystkimi poprawkami jeszcze dziś zajmie się senacka komisja gospodarki narodowej. Głosowanie jutro.