Sąd nie zastosuje dozoru elektronicznego orzekając środek zapobiegawczy, karny lub zabezpieczający. Ten system pozostanie zarezerwowany jedynie dla skazanych, którzy dzięki elektronicznym bransoletkom mogą odbywać część orzeczonej kary poza zakładem karnym.
To efekt przegłosowania przez Senat poprawki usuwającej z nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego przepisów, które umożliwiały stosowanie bransoletek również na etapie wcześniejszym – w przypadku orzekania środków zapobiegawczych, karnych i zabezpieczających. Miało to wzmocnić skuteczność sądowych decyzji np. o zakazie zbliżania się oskarżonego do określonych osób.
Niestety, senatorowie musieli usunąć wprowadzający taką możliwość przepis nowelizacji. A to dlatego, że – jak zauważyło biuro legislacyjne Senatu – Sejm wprowadzając ów przepis do ustawy nie wypełnił go nawet minimalną treścią merytoryczną.
Ustawa nie zawiera mianowicie przepisów materialnych określających, do jakich konkretnie środków karnych, zapobiegawczych się odnosi, nie zawiera żadnej regulacji szczegółowej. Co więcej, nie określa ona zasad wykonywania środków, które łączą się z użyciem aparatury monitorującej. Z tych powodów biuro legislacyjne zarekomendowało wykreślenie przepisów rozszerzających zakres stosowania dozoru elektronicznego. Poprawianie wskazanych niedoróbek przez senatorów było bowiem niemożliwe, gdyż rodziło niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnego zakresu poprawek: Senat musiałby albo w sposób znaczny przebudować ustawę, albo dodać do niej nowe rozdziały.
Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza omawiana nowelizacja, jest więc zamieszczenie na stałe w polskim porządku prawnym kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Nowela usuwa bowiem zapis, który mówił o jej epizodycznym charakterze (do 31 sierpnia 2014 r.).
Teraz ustawa wróci do Sejmu, który będzie musiał pochylić się nad poprawką wprowadzoną przez senatorów.
356,25 zł wynosi miesięczny koszt wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego
3,8 miesiąca wynosi średni wymiar kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego
Etap legislacyjny
Senat uchwalił