Jeden z rejentów przygotował projekt aktu, w którym ukrył istotny problem, ale nie poinformował o tym zespołu. Na takie postępowanie nie można pozwolić - twierdzi Michał Królikowski.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma najlepszych relacji z notariatem...
Rzeczywiście, relacja jest od dłuższego czasu napięta mimo podejmowanych rozmów i w zasadzie przyzwoitych kontaktów z prezydium Krajowej Rady Notarialnej. Niemniej interesy notariatu i ministra sprawiedliwości, jako organu administracji publicznej odpowiedzialnego za nadzór nad notariatem, są na tyle różne, że do zbliżenia stanowisk nie dochodzi.