W tym roku nie ma jednej listy wszystkich kancelarii prawnych, bez względu na ich wielkość. Daliśmy szansę na laur zwycięstwa w kategoriach do 20 prawników, 21–50 i powyżej 50 prawników. W tej ostatniej spotkało nas zaskoczenie, bo zgłoszeń było bardzo mało (w pozostałych liczba przyrosła w stosunku do roku ubiegłego).
Kiedy zaczęliśmy dociekać, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, okazało się, że większość tych kancelarii zajmuje się obsługą transakcji rynkowych, a nasz ranking nie przewiduje takiego kryterium. Wniosek z tego prosty dla przyszłorocznego zestawienia: poszukamy takiego kryterium, które będzie dla nas weryfikowalne, a dla dużych kancelarii – ciekawe na tyle, by ponownie w nim zaistnieć.
Kolejna nowość w tym rankingu to osobne zestawienie kancelarii według przychodu na jednego adwokata lub radcę prawnego – obejmuje ono tylko tych uczestników, którzy podali takie dane. Było to jedno z nowych kryteriów wprowadzonych w tym roku. Inne to liczba wygranych kasacji oraz liczba spraw (z wyłączeniem spraw karnych) prawomocnie zakończonych wygraną w 2012 r. przed sądami/organizacjami międzynarodowymi, a także rezygnacja z punktowania publikacji i współpracy ze studentami.
Jak się Państwo domyślają, w przyszłym roku będą kolejne zmiany w kryteriach rankingu. Szukamy idealnego rozwiązania: dla czytelników i samych kancelarii prawnych.