Dłużnik może się uchylić od spłaty pożyczki, składki ubezpieczeniowej czy czynszu, co do których roszczenia wierzyciela uległy przedawnieniu. Jednak wierzyciel może wystąpić o jego wpis do rejestru dłużników.

Czy mogę zostać wpisana na listę dłużników

Kilka lat temu nie zapłaciłam 1200 zł za usługę remontową. Przedsiębiorca, który wykonywał te prace, najpierw wezwał mnie do zapłaty i poinformował o możliwości umieszczenia w rejestrze dłużników. Zignorowałam to ostrzeżenie, bo dług był przedawniony. Czy jednak zamieszczenie takiego wpisu jest możliwe?