W praktyce w sposób zasadniczy różni się ona od swoich sióstr uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Przede wszystkim spółka ta nie ma osobowości prawnej i nie jest jednostką organizacyjną mają status przedsiębiorcy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
Czy wspólnik, który jest jednocześnie dłużnikiem spółki, może potrącić wierzytelność
Czy każdy wspólnik spółki cywilnej powinien osobno wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty
Z czyjego majątku należy dochodzić zaległego wynagrodzenia za świadczenie na rzecz spółki