Według propozycji zmian procedury karnej ciężar dowodzenia winy i niewinności spadnie w całości na oskarżyciela i oskarżonego. Czy nie zagrozi to prawdzie materialnej? O tym dyskutowali uczestnicy debaty DGP.
Czemu ma służyć wielka reforma prawa karnego proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości? Jaki jest jej podstawowy cel?
dr hab. Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości