Jeszcze w marcu rząd zajmie się projektem założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ministerstwo Gospodarki wprowadza ostatnie poprawki zgłoszone podczas uzgodnień międzyresortowych i kończy prace nad jego ostateczną wersją.
W resortach gospodarki i finansów trwały one cztery lata, a termin ich zakończenia był wielokrotnie przekładany.
– Przygotowane przepisy mają zabezpieczyć interesy seniorów, którym nie wystarcza na podstawowe potrzeby, a posiadają wartościową nieruchomość, np. mieszkanie, działkę, dom jednorodzinny lub segment – tłumaczy Jacek Bartmiński, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki.