Osoby przystępujące do egzaminu komorniczego będą mieć dwie godziny więcej na rozwiązanie zadań. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego. Zakłada on, że zmiana wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Resort chce bowiem, aby już tegoroczny egzamin był dłuższy.
Zgodnie z projektem pisemna część egzaminu ma trwać osiem godzin (dotychczas sześć). Część ta polega na opracowaniu dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres zadań komorników. Osoby, które uzyskają ocenę pozytywną, przystępują do egzaminu ustnego.
Ministerstwo informuje, że projekt jest odpowiedzią na skargi i odwołania od przeprowadzonych egzaminów komorniczych w latach 2011–2012. W pismach zdający wskazywali, że sześciogodzinny czas na rozwiązanie skomplikowanych zagadnień był niewystarczający. Ponadto propozycja MS zrówna aplikantów komorniczych z radcowskimi i adwokackimi, którzy na porównywalny egzamin mają właśnie 480 minut.
„Niezwłoczne wejście w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na ważny interes państwa, jakim jest prawidłowa i terminowa organizacja egzaminu komorniczego, a także interes społeczny oraz konieczność prawidłowego przeprowadzenia egzaminu komorniczego w roku bieżącym” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień