Dotychczas do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 300 odwołań od sędziów, których decyzją ministra sprawiedliwości przeniesiono w inne miejsce pracy. Na dziś było zaplanowane rozpoznanie pierwszych trzech wniosków.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą reorganizacji sądów rejonowych. Wnioski o zbadanie zgodności przepisów z ustawa zasadniczą złożyli posłowie PSL oraz Krajowa Rada Sądownictwa.