Dlatego też jeśli prawa: do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolności myśli, sumienia i wyznania, rzetelnego procesu sądowego, zgromadzeń i stowarzyszania, poszanowania mienia, czy też zakazy: nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, niewolnictwa i pracy przymusowej, karania bez podstawy prawnej, pozbawiania wolności za długi, dyskryminacji w korzystaniu z wolności i praw wymienionych w konwencji – zostaną przez państwo naruszone, to poszkodowanemu obywatelowi przysługuje skarga do ETPC.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak dochodzić praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

 - Co musi zawierać skarga?
- Jak wygląda procedura?