Na ten wyrok czekały gminy w całej Polsce. Nakładane na nie korekty liczy się już bowiem w setkach milionów złotych. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy można je podważać przed sądami administracyjnymi, czy też trzeba to robić przed cywilnymi.
Sprawa dotyczy gminy Gołdap. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski na podstawie taryfikatora Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nakazał jej zwrócić 350 tys. zł dofinansowania z powodu naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (w opisie przedmiotu zamówienia wskazała jako przykładową markę konkretnej izolacji termicznej). Gmina uznała, że kara jest bezpodstawna, a już na pewno zawyżona.
Wygrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. W swoim wyroku nie wypowiedział się on jednak co do tego, czy obcięcie dofinansowania było uzasadnione i czy naruszono przepisy o zamówieniach. Kazał powtórzyć czynności organowi, tak by jednoznacznie wynikało, jaką czynność stanowi nałożenie korekty: czy jest to decyzja administracyjna, czy też podlega prawu cywilnemu.