Pani Katarzyna z dwiema osobami wynajęła mieszkanie. – Wpłaciłam kaucję, która miała być mi zwrócona po zakończeniu umowy najmu. Oprócz czynszu ponosiliśmy koszty mediów, wpłacając zaliczki – opowiada. Dostawca mediów też pobierał zaliczki od właściciela na poczet opłat, dopiero po pół roku przedstawił konkretne wyliczenia, żądając dopłaty.
– Kiedy właściciel zażądał ode mnie dopłaty do wpłaconej już kwoty z tytułu zaliczek, odmówiłam. W mieszkaniu bywałam sporadycznie i od razu umówiłam się ustnie z pozostałymi współnajemcami, że jeśli będzie dopłata, to oni ją pokryją.
Uznałam tę sprawę za załatwioną, ale gdy zakończyła się umowa najmu, właściciel odmówił mi zwrotu kaucji, bo była równa niedopłacie za media.