Informacje dotyczące działalności i kwot kontraktów zawieranych przez spółki Skarbu Państwa podlegają upublicznieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Mieszkaniec tego miasta wystąpił do przedsiębiorstwa komunikacyjnego o udostępnienie informacji dotyczącej kontroli biletów prowadzonej w autobusach miejskich.
Chciał wiedzieć, czy przeprowadzają ją kontrolerzy zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie, czy też dokonuje tego firma zewnętrzna, a jeśli tak, to jaka, do kiedy obowiązuje z nią umowa i jakie są zasady wynagradzania. Wyjaśnił, że żądane przez niego informacje podlegają udostępnieniu, bowiem adresatem wniosku jest spółka, której wyłącznym udziałowcem jest Skarb Państwa.