Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie miała prawa wykluczyć z udziału w przetargu na podstawie głośnego lex Alpine właśnie tego koncernu – zdecydował warszawski sąd okręgowy.
Uzasadnienie ma charakter precedensowy i będzie miało znaczenie dla każdej firmy ubiegającej się o zamówienia publiczne. Sąd badał odwołanie prawników Alpine od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, która podtrzymała decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykluczeniu budowlańców z ubiegania się o kontrakt na przebudowę mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.
– Odrzucenie oferty mojego klienta było niezgodne z prawem. GDDKiA musi również pokryć koszty postępowania, około 250 tys. zł – mówi mecenas Zbyszko Wizner, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak.