Apeluję o dodatkowe środki finansowe dla prokuratury, jeśli takowe pojawią się podczas prac nad budżetem na 2013 r. - mówił w środę wiceprokurator generalny Marek Jamrogowicz. Dodał, że prokuratura nie dysponuje np. elektronicznym systemem ewidencji spraw.

"Doszliśmy do stanu, że większość sprzętu informatycznego w prokuraturach ma ponad sześć lat, jest on wysłużony i stary. Natomiast brak centralnego systemu pozwalającego na śledzenie spraw utrudnia koordynację i sprawne zarządzanie tym, co dzieje się w prokuraturze" - mówił posłom z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Jamrogowicz.

Komisja omawiała projekt ustawy budżetowej na przyszły rok w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości.

W skierowanym do Sejmu projekcie dla prokuratury przewidziano ponad 1 mld 824 mln zł. Na wydatki bieżące (w tym prowadzenie śledztw) przewidziano ponad 1 mld 589 mln zł, a m.in. na pensje prokuratorów w stanie spoczynku - 204 mln zł. Na wydatki majątkowe (remonty, inwestycje) zaplanowano 26,8 mln zł, zaś na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 787 tys. zł. Planowana wysokość dochodów ma wynieść ponad 19 mln zł.

Zeszłoroczny budżet prokuratury opiewał na ponad 1,7 mld zł. Wzrost o prawie 100 mln zł to jednak w dużej mierze efekt zapowiadanego wcześniej przez rząd "odmrożenia" w 2013 r. prokuratorskich płac.

Wiceprzewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) ocenił, że budżet prokuratury był "konstruowany bardzo oszczędnie". "Tam gdzie prokurator generalny mógł dokonać oszczędności, to to zrobił; ale nie ma on wpływu na wysokość kosztów postępowań i potrzebnych w związku z tym ekspertyz biegłych, w tym zakresie budżet jest niedoszacowany na kwotę około 12 mln zł" - zaznaczył.

Prok. Jamrogowicz wskazywał ponadto, że na rozwiązanie nadal czeka problem zapewnienia siedziby dla Prokuratury Generalnej. "Wzrost wydatków majątkowych wiąże się z planami zmiany siedziby PG i wynajmu nowego budynku, w którym mieściliby się wszyscy pracujący w niej prokuratorzy i urzędnicy" - mówił. Dodał, że rozważana jest też opcja przedłużenia wynajmu dotychczasowej siedziby przy ul. Barskiej w Warszawie. Obecna umowa na wynajem tego obiektu ma wygasnąć do końca 2013 r.

Na przełomie września i października rozwiązana została już kwestia centrali IPN, która w przyszłym roku przeniesie się na ul. Wołoską z wynajmowanego budynku przy ul. Towarowej. Archiwa Instytutu (w tym akta tajne) mają z kolei trafić do rozbudowywanego magazynu przy ul. Kłobuckiej. "W związku z kosztami przeprowadzki i adaptacji zwróciliśmy się z autopoprawką do budżetu, dotyczącą dodatkowych 6,5 mln zł" - mówił obecny na posiedzeniu komisji prezes Instytutu Łukasz Kamiński.

Komisja sprawiedliwości ostatecznie zaaprobowała rozpatrywaną część projektu budżetu dotyczącą poza prokuraturą i IPN także: sądów powszechnych, RPO, GIODO, KRS, TK, SN i NSA. Za pozytywną opinią było 12 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz projektem i zgłoszonymi do niego propozycjami zajmie się sejmowa komisja finansów publicznych.