Już w listopadzie mają ruszyć prace nad połączeniem w jeden projekt przygotowywanych w resorcie gospodarki i finansów przepisów o odwróconej hipotece i o odwróconym kredycie hipotecznym. Oba dotyczą przekazywania przez seniorów mieszkań, budynków i gruntów w zamian za comiesięczny dodatek do emerytury.
– Różnią się tylko tym, że inny podmiot będzie oferował pieniądze emerytom (przy odwróconym kredycie banki, a przy odwróconej hipotece spółki kapitałowe i europejskie spółki akcyjne) oraz w innym momencie nastąpi przejęcie nieruchomości.
Senior, który podpisze umowę odwróconego kredytu hipotecznego, aż do śmierci zostanie właścicielem mieszkania. Po zawarciu umowy odwróconej hipoteki własność nieruchomości od razu będzie przeniesiona na instytucję wypłacającą rentę dożywotnią – tłumaczy Marcin Czugan, prawnik Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF).
Notariusz Jerzy Olszewski na wczorajszym spotkaniu zorganizowanym przez KPF zauważył, że odwróconej hipoteki nie powinny oferować spółki z o.o., lecz tylko akcyjne z kapitałem powyżej 250 tys. zł. Zwolenniczką zmian w przygotowywanych już projektach jest także dr Barbara Więckowska ze Szkoły Głównej Handlowej, która na wzór rozwiązań obowiązujących w Wielkiej Brytanii proponuje umożliwić zameldowanie nowego małżonka w lokalu owdowiałego seniora.
Propozycje założeń uregulowania renty dożywotniej autorstwa Ministerstwa Gospodarki przewidują ustanowienie hipoteki na nieruchomości, aby w ten sposób zabezpieczyć interesy seniora np. w razie upadłości świadczeniodawcy lub przeniesienia własności nieruchomości w czasie trwania umowy na inny podmiot.
Zdaniem Andrzeja Rotera, dyrektora generalnego KPF, potrzebne są także dodatkowe zabezpieczenia. Zalicza do nich przyjęte w czerwcu 2012 r. przez KPF zasady dobrych praktyk dla funduszy hipotecznych.
Dotyczą one czynności podejmowanych przed zawarciem kontraktu, w trakcie podpisywania umowy, a także już w czasie jej trwania.