Choć Stadion Narodowy w Warszawie wyposażony jest w zamykany dach to nie został on opuszczony w dzień planowanego meczu Polska-Anglia. W konsekwencji warunki atmosferyczne uniemożliwiły rozegranie spotkania w zaplanowanym terminie.

Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie terminu rozegrania meczu zadecydował delegat FIFA.
Jednak zmiana terminu spotkania, która jest możliwa według przepisów federacji piłkarskiej nie jest zgodna z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Organizacja imprezy masowej wymaga zezwolenia, które wydaje prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Co istotne, w wymienionej wyżej ustawie przewidziano, że o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej należy wystąpić na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, a do wniosku należy dołączyć szereg innych wymaganych dokumentów.

Organizator może posiadać zezwolenie na cykliczne przeprowadzanie imprez masowych. Ale nawet gdyby Polski Związek Piłki Nożnej takie zezwolenie posiadał to zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku zmiany terminu imprezy masowej (mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza), organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia musiałby zawiadomić prezydenta miasta oraz komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego.

Ponieważ zmiana terminu imprezy masowej dokonano została z dnia na dzień można przypuszczać, że wymaganych zgłoszeń nie dokonano.

Najpóźniej 17 października br. o godz. 17.00 dowiemy się czy mecz zostanie rozegrany w nowym terminie, a tym samym czy ważniejsze jest prawo krajowe czy przepisy FIFA.

Dr Karol Pachnik, adwokat