Dotychczas podstawę dla takiej współpracy stanowiły jedynie akty prawa międzynarodowego, przede wszystkim dwustronne umowy Polski z innymi państwami. W każdym z nich zagadnienie wzajemnej pomocy mogło być uregulowane odmiennie i w różnym zakresie, a to rodziło bałagan. Teraz ma się to zmienić.

W jednym akcie w sposób jednolity dla wszystkich wspólnych akcji zostaną określone prawa i obowiązki obu stron.

Zgodnie z założeniami projektu zagraniczni funkcjonariusze będą korzystać z tych samych uprawnień co polscy policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a nawet agenci ABW. Wśród tych istotniejszych należy wymienić prawo do użycia służbowej broni palnej. Obejmie ich również ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Projektodawcy uspokajają, że zagraniczne służby w czasie udzielanej pomocy nie uzyskają dostępu do baz danych polskich obywateli, a z przyznanych im uprawnień ich funkcjonariusze będą mogli korzystać jedynie pod okiem naszych dowódców.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy w rządowych uzgodnieniach